skip to Main Content

Som una consultoria en prevenció i resolució de conflictes a les organitzacions.

Oferim benestar a l’empresa promovent la cultura de la mediació i la negociació col·laborativa de les diferències.

Les 4 etapes del sistema Bisaid

[1]

PREVENCIÓ

És la primera fase de treball amb l’organització en la qual implantem la cultura col·laborativa davant els conflictes mitjançant l’implementació de projectes ad-hoc.

[2]

DETECCIÓ PRECOÇ

Aquesta fase és el resultat del treball dut a terme de prevenció. El canvi cultural de l’organització davant el conflicte dota a aquesta d’una mirada mediadora i una capacitat de detecció precoç del conflicte possibilitant una resolució àgil i eficient.

[3]

RESOLUCIÓ

És l’etapa en que s’aborda el conflicte manifest, bé des de dins de l’organització per part de facilitadors interns, bé des de fora de l’organització per part de mediadors professionals.

[4]

SEGUIMENT

És imprescindible, concloure qualsevol intervenció, amb un seguiment per rebre retro-alimentació per part dels participants i de l’organització al voltant dels resultats obtinguts a la fi del projecte: nivell de satisfacció per part de tothom, sostenibilitat en el temps dels resultats obtinguts, necessitat d’implementar alguna millora en el curt-mig plaç etc

GEMMA VALL

CEO

Tots els projectes que duem a terme els planifica, executa i fa el seguiment Gemma Vall però depenent de l’envergadura i dimensió dels mateixos comptem amb diferents mediadors col·laboradors per fer les diferents intervencions en equip.

CONEIX-NOS

Back To Top
Search