Avís legal

1.Les presents condicions regulen l’ús permès de la pàgina amb URL www.bisaid.es, que Gemma Vall Carbonell amb domicili a C/ Calàbria, 130, 2º 3ª, 08015 Barcelona, Espanya, amb NIF número 38.138.888-N, posa a disposició dels usuaris d’Internet. 2.Gemma Vall Carbonell, en cumpliment de l’Art. 10 de la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic li facilita les següents dades que permeten la seva identificació com a titular de la web www.bisaid.es:
  • Gemma Vall Carbonell
  • NIF: 38.138.888-N
  • Carrer Calàbria, 130, 2º 3ª
  • 08015 – Barcelona (Espanya)
  • Tel.: (+34) 606 63 67 75
  • gemma.vall@bisaid.es.
3.En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa referència al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE, així com la normativa de desenvolupament que el mateix es pot derivar, i pel que està establert en la L.O. 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades Personals i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel R:D: 1720/2007, del 21 de desembre, Gemma Vall Carbonell informa de la seva POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 4.Gemma Vall Carbonell pot utilitzar cookies quan un usuari navegui per la web, associant-se únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionin el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Gemma Vall Carbonell reconegui els navegadors dels usuaris registrats després de que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir l’instal·lació de cookies en el seu disc dur. 5.Aquesta página web utilitza Google Analytics, un servei analític de web ofert per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units («Google»). Google Analytics utilitza «cookies», que són arxius de text ubicats en el seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie al voltant del seu ús del website (incloent la seva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google farà anar aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i oferint altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li requereixi la legislació o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva direcció IP amb ninguna altra dada que tingui Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, de totes maneres, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest website. En el moment en que utilitza aquest website vostè consenteix el tractament d’informació al voltant de vostè per Google en la manera i per als fins més amunt indicats. 6.Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.bisaid.es, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements diferenciadors continguts en ell són titularitat de Gemma Vall Carbonell a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. 7.Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc www.bisaid.es (en endavant “la web”) que Gemma Vall Carbonell, posa de manera gratuïta a disposició dels seus clients d’internet. 8.S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si es donen les següents condicions: a) Que sigui compatible amb els fins de la Web. b) Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per ús personal i privat. Està prohibit expressament la seva utlització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o disgregació. c) Que ningun dels continguts relacionats amb la Web siguin modificats de manera alguna. d) Que ningun tràfic, icona o imatge disponible en la Web sigui utilitzada, copiada o distribuïda separadament del text o la resta d’imatges que l’acompanyen. 9.Gemma Vall Carbonell es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés. 10.Gemma Vall Carbonell, no garantitza la inexistència d’interrupcions o errors en l’ accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. Gemma Vall Carbonell, durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho fagin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconexions o manca d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques orientades a pal·liar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts. 11.Tan l’accés a la Web com l’ús sense consentiment o inadequat que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Gemma Vall Carbonell no respondrà de ninguna conseqüència, dany o perjudici que puguin derivar-se de dit accés o ús ni es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware o software) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de: a) La presència d’un virus en l’ ordinador de l’ usuari que sigui utilitzat per a la conexió als serveis i continguts de la Web. b) Un mal funcionament del navegador. c) De l’ús de versions no actualitzades del mateix. 12.Gemma Vall Carbonell, no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats des de la web sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garantitza l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. 13.En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis presentats a www.bisaid.es o les pàgines que enllaça són il·lícites o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització i en particular consisteixin en: a) Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius d’acord amb la normativa penal espanyola. b)Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial. c)Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional. d)Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància. Haurà de comunicar-ho a Gemma Vall Carbonell, qui procedirà a la seva rectificació o exclusió en cas d’estar justificada la seva petició. 14.Gemma Vall Carbonell és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis. Respecte a les cites de productes, continguts i serveis de tercers i col·laboradors, Gemma Vall Carbonell reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en la Web l’existència de drets o responsabilitat alguna de Gemma Vall Carbonell, sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part de la sra. Vall excepte que es manifesti de manera expressa. 15.L’ús no autoritzat de la informació continguda en la Web, la seva re-venda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Gemma Vall Carbonell, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. 16.Les Condicions Generals exposades en aquest document es regeixen per la legislació espanyola i europea. Gemma Vall Carbonell, els visitants d’aquesta Web i qualsevol persona o empresa que fagi anar o contracti qualsevol servei que s’ofereixi en la mateixa, sotmetran a mediació , la resolució de qualsevol qüestió que pugui suscitar-se sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, amb caràcter previ a iniciar un procediment judicial, en llur cas, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre’ls-hi, sense perjudici de la competència que resulti per ministeri de la llei, es sotmetran al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. Gemma Vall Carbonell | C/ Calàbria, 130, 2º 3ª. 08015 Barcelona gemma.vall@bisaid.es Tel.: (+34) 606 63 67 75

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies