Solucions

Amb l’objectiu d’oferir a les organitzacions una Estratègia global de prevenció i resolució dels seus conflictes interns, Bisaid proposa diferents solucions depenent de la predisposició de l’organització a treballar en pro de la prevenció o de la resolució o d’ambdues alhora.

La nostra forma de treballar ve emmarcada pel nostre propi mètode Bisaid. Aquest consta de 4 etapes que cobreixen tot el cicle de treball del conflicte.

PREVENCIÓ DEL CONFLICTE

DETECCIÓ PRECOÇ DEL CONFLICTE

SEGUIMENT DEL CONFLICTE

RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE

Fase 1 i 2:
La prevenció i detecció precoç del conflicte

 • Formació en Mediació i Negociació als col·laboradors, managers i socis de la companyia. És una inversió que treballa en la prevenció del conflicte i en la inoculació de la cultura de la mediació dins de l’organització. Els resultats d’aquesta inversió són un estalvi de temps (els conflictes es resolen amb celeritat), de diners (estalvi de temps dedicat a la gestió del conflicte) i una millora del clima organitzacional.

 • Auditoria de conflictes.Estudi de la tipologia de conflictes interns que s’hi manifesten, la manera com es resolen, els nivells de satisfacció de les persones amb aquestes pràctiques i les possibles millores que es podrien implementar per fer més eficient la gestió d’aquests conflictes. L’auditoria és el pas previ a qualsevol altra acció encaminada a crear una Estratègia global de prevenció i resolució de conflictes.

 • Elaboració d’un protocol de prevenció i resolució de conflictes entre col·laboradors. Aquest protocol s’elabora amb l’objectiu de satisfer les necessitats de l’organització en quan a la resolució del seus conflictes interns. Normalment es fa primer l’Auditoria de conflictes i després s’elabora el Protocol en un procés participatiu amb diferents stakeholders de dins de l’organització. El protocol ha de ser un guant a mida de les necessitats de l’organització.

 • Disseny d’un servei de Mediació (intern, extern o híbrid). La millor manera de dotar a una organització d’un mecanisme de resolució dels seus conflictes és creant un servei de Mediació que pot ser intern (gestionat per persones de dins de l’organització), extern (gestionat per una consultoria en Mediació professional) o híbrid (depenent del conflicte es resoldrà internament o externament). Bisaid dóna suport a les organitzacions en el disseny, implementació, supervisió i avaluació d’aquest tipus de servei. El servei de Mediació ha d’estar alineat amb les metes que vol assolir l’organització.

 • Disseny d’un servei de prevenció i resolució de conflictes entre col·laboradors. Aquest servei es dissenya després d’haver realitzat l’auditoria de conflictes i haver detectat la necessitat d’un dispositiu especialitzat en la prevenció i transformació dels conflictes. Bisaid ajuda a les organitzacions a dissenyar, implementar, avaluar i millorar si cal aquest tipus de serveis. Al igual que el Servei de mediació aquest també pot ser intern, extern o híbrid.

 • Valoració de les skills de Mediació de la línia de managers. El manager és la persona referent dins de cada equip de treball i si té les eines per a mediar conflictes és fantàstic perquè podrà atendre el conflicte en les seves fases inicials i evitarà tota l’escalada i el desgast físic i emocional que suposen els conflictes al llarg del temps Aquesta intervenció consisteix en una avaluació d’aquestes skills a la línia de managers i segons el resultat de l’avaluació es pot proposar una formació en Mediació als managers que ho necessitin.

Fase 3 :
La resolució del conflicte

Resoldre els conflictes interns amb agilitat i eficiència és un estalvi important per a les organitzacions a nivell de costos: financers, emocionals, reputacionals etc.

Les solucions que proposem per cobrir aquesta fase són:

 • L’anàlisi del conflicte. Intervenció que consisteix en estudiar en profunditat la situació problemàtica i dissenyar una intervenció ad-hoc. S’entrevista a nivell individual a tots els actors involucrats en el desacord, s’analitza la informació, es dibuixa el mapa del conflicte i s’elabora un informe amb les conclusions de l’estudi i un pla d’acció. En conflictes grupals és més necessari fer un anàlisi previ d’aquest tipus.
 • La mediació de conflictes. Procés en el qual el mediador professional (tercer imparcial i neutral) ofereix un espai de diàleg a les persones que tenen una diferència per tal que puguin transformar la seva situació conflictiva i trobin una solució satisfactòria per a tots. La tasca del mediador consisteix en facilitar la comunicació entre les persones, treballar la empatia i el reconeixement entre elles, ajudar-les a analitzar el conflicte i a que puguin transformar la situació de bloqueig i escalada del conflicte en una nova situació d’acord i entesa amb una solució que cobreixi les necessitats de tothom.
 • Cercles de decisió. Intervenció que consisteix en treballar el conflicte grupal amb tots els actors involucrats en el mateix. Un cercle ha de ser conduït per dos mediadors professionals, prèviament cal preparar a cada participant (individualment o en grup) i normalment amb dos cercles de 2,5 hores és suficient per tal que el grup pugui parlar del seu conflicte i consensuar una solució.
 • Empoderament professional. Aquesta intervenció consisteix en un programa individual ad-hoc del treballador que presenta certes dificultats a l’hora de desplegar tot el seu potencial en el seu rol professional. Aquestes dificultats es treballen amb diferents tècniques una d’elles és l’Empoderament utilitzada per l’escola de Mediació Transformativa en processos de Mediació. En finalitzar el programa es redacta un informe amb els objectius marcats al principi i els aconseguits al final del mateix.
 • Coaching del conflicte. Hi ha situacions en que l’organització prefereix ser ella la que condueix l’anàlisi del conflicte i disseny del pla d’acció. En aquestes situacions Bisaid acompanya a la figura interna que fa aquesta tasca per assegurar la professionalitat i fiabilitat de l’anàlisi així com del disseny del pla d’acció.

Fase 4 :
El seguiment del conflicte

Fer un seguiment al llarg del temps dels resultats obtinguts amb la solució/intervenció que s’hagi implementat és bàsic per valorar si els resultats són sostenibles en el temps i avaluar el retorn de la inversió (ROI).

Trucada telefònica o sessió de seguiment amb els participants en el projecte.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies