skip to Main Content

Bisaid som una consultoria especialitzada en prevenir i resoldre els conflictes interns de les organitzacions.

Implementem projectes de prevenció del conflicte a través de l‘elaboració de protocols i disseny de serveis de mediació així com oferim formació en Negociació i Mediació i intervenim quan existeix una situació conflictiva des de l’anàlisi del conflicte, la mediació, els cercles de decisió etc.

La tipologia de conflictes que treballem són:

Conflictes entre treballadors

Conflictes laborals

Conflictes empresa treballadors
Conflictes entre socis

Conflictes mercantils

La nostra missió és facilitar a les organitzacions la prevenció i la resolució dels seus conflictes tant interns. Per aquest fet proposem a les empreses que creïn un servei de Mediació (pot ser intern, extern o híbrid) per a la prevenció i la resolució dels seus conflictes i en aquest sentit nosaltres les podem ajudar.

Com a professionals del món de la resolució de conflictes i la mediació, creiem fermament en els beneficis a llarg plaç per a les organitzacions de disposar d’uns mecanismes interns de prevenció i tractament dels conflictes intra-organitzacionals. Diversos estudis d’investigació realitzats en els EEUU avalen les nostres conviccions.

La passió amb la que duem a terme cada projecte, conjuntament amb la nostra convicció ferma ens els beneficis per a les empreses, entre ells l’econòmic, de disposar d’un sistema integrat de prevenció i resolució de conflictes intra-organitzacionals; ha fet possible el naixement i la continuïtat de Bisaid.

Els trets que ens fan únics en el nostre sector són:

-La nostra especialitat en organitzacions. Ens dediquem exclusivament a treballar tot tipus de desacord dins el món de les organitzacions. La nostra especialització ens avala com a coneixedors i experts en aquesta àrea.

-El nostre mètode Bisaid que cobreix la prevenció i la resolució dels conflictes intra-organitzacionals.

En el món en el que vivim actualment, on les demandes del mercat estan en contínua evolució, on les empreses, els clients i els proveïdors han d’estar en un permanent procés d’adaptació al canvi i els conflictes són més sensibles d’aparèixer; la nostra fita és ésser una marca referent en la prevenció i resolució de conflictes intra-organitzacionals en el nostre país. Volem ser el partner especialista en implementar solucions tan per a prevenir com per a resoldre tota mena de diferències, desacords i desavinences que es donin dins de les organitzacions, al temps que facilitem la transformació digital de les organitzacions o qualsevol altre canvi organitzacional que impliqui modificar la estructura, la cultura o les persones de les corporacions.

Els nostres valors ens defineixen molt bé com a marca i són la raó del nostre èxit:

La proximitat

El nostre reduït tamany ens dota d’una capacitat d’adaptació a les necessitats del client i agilitat en la implementació dels projectes demandats.

La transparència

La nostra màxima és que el client disposi de la màxima informació possible en cada fase de la intervenció que duem a terme. La nostra tasca professional es regeix per un principi de confidencialitat que hem de preservar i mantenir en tot moment, si més no, el nostre client pot tenir informació general (no específica) de com s’està desenvolupant el projecte que estem implementant.

L’excel·lència

És la nostra màxima en cada projecte que executem. Estem constantment implementant processos per assegurar la qualitat dels nostres projectes.

El treball ad-hoc

Cada projecte que ens encomana el client és un vestit a mida. Mai dos conflictes tindran la mateixa forma d’abordar-se perquè l’entorn organitzacional on s’han gestat i les persones involucrades en el mateix condicionaran la seva estratègia de resolució .

La tranquil·litat

Som generadors de calma i relax. En el moment en que el client ens dóna la confiança per dur a terme un projecte de prevenció o de resolució de conflictes es relaxa i despreocupa perquè sap que deixa en mans d’uns professionals de la Resolució de conflictes i la Mediació un assumpte important per a l’organització.

La confiança

Amb cada client establim una relació professional pròxima i única. La relació de confiança que generem amb els nostres clients és la base del nostre èxit.

Back To Top